חגיגת א-קפלה בשדה בוקר

שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com