שולה ארז

שולה ארז

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

שולה

צ'יאלה

חיפה

צ'יאלה

מתאים

עיבודים של

שולה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com