רוני יובל

מנצחת, מעבדת, בוגרת החוג למוסיקולוגיה ולימודי ניצוח מקהלות באוניברסיטה העברית ובסמינר לוינסקי. מוסמכת מנהל חינוך.

חברה פעילה במיל"ה משנת 2009, עוסקת במשך שנים במיל"ה בקידום המנצחים וההרכבים ומשתתפת במסלול קידום המנצחים שמיל"ה מקיימת בשנים האחרונות.

רוני יובל

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

רוני

אופביט

רעננה

אופביט

מתאים

עיבודים של

רוני

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com