צביקה קמינר

צביקה קמינר

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

צביקה

מקהלת שיר

רמת אפעל

מקהלת שיר

מתאים

עיבודים של

צביקה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com