עמית בר צדק

עמית בר צדק

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

עמית

מתאים

עיבודים של

עמית

לחן

מתי כספי

מילים

אהוד מנור

מנגינה אבודה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com