עזרא מוריאל

עזרא מוריאל

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

עזרא

גנים בית דורון

רמת גן

גנים בית דורון
זמרת הארץ

אלקנה

זמרת הארץ
שדות נגב

מ.א. שדות נגב

שדות נגב

מתאים

עיבודים של

עזרא

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com