יעל קיין

יעל קיין
Facebook.jpg

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

יעל

מקהלת שיבולים

קיבוץ מענית

מקהלת שיבולים

מתאים

עיבודים של

יעל

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com