יוסי קירש

יוסי קירש

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

יוסי

אלונים

פרדס חנה

אלונים

מתאים

עיבודים של

יוסי

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com