יוסי זייפרט

יוסי זייפרט

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

יוסי

אוניסינגרס

תל אביב

אוניסינגרס

מתאים

עיבודים של

יוסי

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com