interkultur.png

סולם מיל"ה

תחרות מקהלות ארצית בפני שופטים בינלאומיים מהאינטרקולטור, הארגון הגדול בעולם להפקת תחרויות ומופעי ידידות בין מקהלות בכל הסגנונות, שממליץ על שיבוץ השופטים לתחרות.​

לרוב התחרות מחולקת לשני מקצים המתקיימים בימים שונים, כשכל מקצה נמשך עד שעתיים ומוגבל עד 8 הרכבים.

כל הרכב מבצע 3 שירים בהופעה בפני השופטים וקהל אוהד של זמרים ומנצחים.

זמן ההופעה הכולל הוא מינימום 8 דקות ומקסימום 12 דקות.

הציונים ניתנים ע"י מומחי מקהלות עם הכרה בינלאומית בשיטת ההערכה MUSICA MUNDI (שיטת 30 הנקודות),
המתחלקת להערכה טכנית (אינטונציה, איכות קול) והערכה אמנותית.
תקנון הניקוד מצורף להלן וקיים גם בגרסת PDF להדפסה.

למעוניינים, ניתן להיבחן לסולם הערכה בלבד, ללא ציונים.

על פי החלטת האינטרקולטור, מקהלות שיופיעו בשיר א קפלה ובשיר שאיננו בעברית יזכו לבונוס בניקוד.

סיכום הניקוד לו זכה כל הרכב נשלח במייל למנצחים. תעודות השתתפות ינתנו לכל הרכב.

כל ההרכבים שזוכים במדליית זהב נכנסים אוטומטית לקטגוריית הצ'אמפיונס של האינטרקולטור

ויכולים לגשת היישר למקצה הגמר במשך 5 שנים הבאות בכל תחרות בינלאומית שמקיים הארגון.

תקנון "סולם מיל"ה" (עד 2015)
 

תנאי התחרות או חוות הדעת:
-  זכות ההשתתפות ניתנת לכל המקהלות וחבורות הזמר הרשומות במיל"ה.

-  הרכב קולי, הכולל מארבעה משתתפים ומעלה, יורשה להשתתף בחוות הדעת. להרכב קטן יותר לא תינתן אפשרות להשתתף
   במסלול זה.

-  על כל הרכב לדאוג בעצמו להבאת כלי הנגינה המלווים אותו (מלבד פסנתר).

-  לכל הרכב לחוות דעת יוקצו עד 15 דקות, הכוללות את זמן העלייה והירידה מן הבמה.

-  כל הרכב יורשה לבצע עד ארבעה שירים.

-  בסולם מיל"ה אין לבצע מחרוזות של שירים.

-  השימוש בפלייבק  אסור בהחלט!  איסור זה חל על כל שימוש בסקוונסרים או בסינתיסייזרים עם הקלטות אוטומטיות.

-  הרכב חי של כלי נגינה המלווים את ההרכב אינו מוגבל וללא הגברה.

-  כל הפרה של אחד מן הכללים שצוינו כאן יביא לפסילה חד משמעית של ההרכב.

 

שיפוט:

1.חברי צוות השיפוט הינם ממומחים מקצועיים בתחום השיפוט לתחרויות של מקהלות וחבורות זמר בישראל ובחו"ל.

2. החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

3. במידה והרכב יחרוג מזמן ההופעה המותר (15 דקות), יקוזזו 3 נקודות מן הציון הסופי על כל דקה נוספת.

4. כל ביצוע נשפט על פי הקריטריונים הבאים:

    v בתחום הביצוע הטכני ייבדקו המרכיבים הבאים: רמת הקושי בעיבוד, שלמות, מקצב ומפעם, פיסוק, היגוי, איזון קולי ואינטונציה (40%).

    v בתחום הפרשנות האומנותית יבדקו המרכיבים הבאים: סגנון, שינויי עוצמה ומפעם, הבעות מוסיקליות והצליל הייחודי של ההרכב (35%).

v תינתן גם התייחסות להופעה על מרכיביה השונים: עלייה וירידה מן הבמה, תלבושות, קשר ואינטראקציה עם הקהל וכד' (15%).

v  התרשמות והערכה כללית (10%).

v  על כל שופט יהיה לקבוע את הניקוד הכללי לכל אחד מארבעת התחומים הנ"ל.

v  כל הרכב יקבל פירוט בכתב של הניקוד אותו קיבל על ביצועיו ואת הערות השופטים.

 

הדירוג ייקבע על פי הניקוד הבא:

דיפלומת זהב: 85 - 100 נקודות

דיפלומת כסף: 70 – 84 נקודות

דיפלומת ארד: 50 – 69 נקודות  

תחרויות סולם מיל"ה בעבר:

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2020

משכן פיס עירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

סולם מיל"ה 2020

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2012

סולם מיל"ה 2012

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2011

אודיטוריום המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר אילן

סולם מיל"ה 2011

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה - פסטיבל ווקאליל 2010

נצרת עילית

סולם מיל"ה - פסטיבל ווקאליל 2010

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה - קול ראשון 2008

ראשון לציון

סולם מיל"ה - קול ראשון 2008

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2006

סולם מיל"ה 2006

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2003

סולם מיל"ה 2003

עד תאריך

מתאריך

סולם מיל"ה 2002

סולם מיל"ה 2002

שיטת הערכה MUSICA MUNDI:

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com