גלריית תמונות כיתת אומן קווין פוקס ינואר  2017
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com