קולות ירדן

טבריה

ישוב:

צפון

מחוז:

אילן גלבוע

בניצוח

18

טבריה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com