מיתר

אבן יהודה

ישוב:

שרון צפון

מחוז:

בועז קביליו

בניצוח

18

מה מאפיין אותנו?

קבוצה אינטימית ומגובשת שפועלת בהרמוניה מוזיקלית וחברתית.

מוזיאון הראשונים, אבן יהודה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com