חבורת הזמר ח"ן

בית חשמונאי

ישוב:

שפלה

מחוז:

רון גנג

בניצוח

22

מועצה אזורית גזר, בית חשמונאי

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com