אילנות קרית קריניצי

רמת גן

ישוב:

מרכז

מחוז:

סיון דרזי

בניצוח

21

רמת גן

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com