שרים באנדרטת ה-22

צומת השרון (בית ליד)

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com