סולם מיל"ה - תחרות מול שופטים בינלאומיים

עד

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com