סובב ים המלח 2021

עד

לאונרדו קלאב ים המלח

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com