top of page

מקהלה לקהילה - בית אילדן קריית מוצקין 25.09.24

דף אירוע

יום רביעי, 25 בספטמבר 2024

יום רביעי, 25 בספטמבר 2024

עד

מקהלה לקהילה - בית אילדן קריית מוצקין 25.09.24
יש מקום להרכב אחד

משתתפים: גלי שיר, צלילי הקריה

משתתפים:

bottom of page