מופעי הרכבים באתר מורשת גבעת התחמושת

גבעת התחמושת, ירושלים

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com