הרמת כוסית לחג השבועות

הקרדו במושב בניה

עקב הנחיית משרד הבריאות המגבילות את כמות המשתתפים באירוע, הוא יתקיים בשני סבבים: סבב ראשון בשעה 19:00, סבב שני בשעה 21:00

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com