הזמרייה באולמות האבירים

עד

יום מיל"ה - במסגרת הזמרייה - יתקיים ביום ראשון 1/8/2021


עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com