פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 03.01.2020
Document-page-001