מועמדים לוועדת (פורום) מנצחים 2019
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com