מועמדים לוועד מנהל: נציגי ציבור
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com