מועמדים לוועד מנהל: מנצחים
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com