סדר יום אסיפה כללית שנתית ובחירות עמותת מיל"ה - מעודכן 01.08.2017