פרוטוקול ועדת מנצחים 04/10/2018
181004 - Conductors Committee Meeting -