קונצרטיול באחוזת דוברובין
ב 1 בדצמבר
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com