מחנה אימונים טרום עונה בשדה בוקר
15 - 16 בספטמבר 2017