מחנה אימונים טרום עונה בשדה בוקר
15 - 16 בספטמבר 2017
עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com