קול פעמונים בגן לאומי בית גוברין - מרשה
09 - 10 באוקטובר 2017

14:40 - 12:00

מופעים לכל המשפחה בני 40 דקות

הרכבים אשר הופיע בשנה האחרונה בתכנית משלהם

מוזמנים להירשם לחלק זה

14:45 - 15:45

מופע לשלשה הרכבים בשתי מערות הפעמון במקביל. כל הרכב יופיע 20 דקות

16:00 - 17:00

 מופע לשלשה הרכבים בשתי מערות הפעמון במקביל. כל הרכב יופיע 20 דקות

17:30

מופע מסכם, בו ישתתפו כל ההרכבים, אשר הופיעו במהלך היום בשיר

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com