כנרת מורדוך

כנרת מורדוך

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

כנרת

הכל בקול

נס ציונה

הכל בקול

מתאים

עיבודים של

כנרת

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com