יוסי דברה

יוסי דברה

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

יוסי

פסקול

ירושלים

פסקול

מתאים

עיבודים של

יוסי

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com