הופעת ווקאלוסיטי ושמניית ווקאל עם ייל וויפנפופס מאוניברסיטת יל ארה"ב

הופעת ווקאלוסיטי ושמניית ווקאל עם ייל וויפנפופס מאוניברסיטת יל ארה"ב
9.7.2016 מוצ"ש היכל כפר סבא
הופעה במחיר מיוחד לחברי מיל"ה 

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com