הופעת ווקאלוסיטי ושמניית ווקאל עם ייל וויפנפופס מאוניברסיטת יל ארה"ב

הופעת ווקאלוסיטי ושמניית ווקאל עם ייל וויפנפופס מאוניברסיטת יל ארה"ב
9.7.2016 מוצ"ש היכל כפר סבא
הופעה במחיר מיוחד לחברי מיל"ה