פרוטוקול ישיבת ועד 8/1/15

פרטיכל ישיבת ועד מנהל מיל"ה  8.1.15

נוכחים: אבי פרידמן – יו"ר, רון גנג – מנכ"ל, אריה לבנון, ליאורה מינקה, דן גנג, יאיר קלינגר, יוני שחם, מנשה לב רן, רפי זליג, איציק תבור, רונה ענבר, אלברט פדידה, יונה פדידה, יגאל פרי, אבנר בן ארי, אבי פיינטוך, טל אברהם – רו"ח.

אבי פרידמן – יו"ר, דברי פתיחה.

אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו המרכז הישראלי לפילנתרופיה. לפני שנתיים כל אחד נרתם למשימה והייתה תחושה שאנחנו בנקודה שממנה רק נמריא. אנחנו לא במצב הזה. הבור גדל.

המוסד הזה חשוב וחיוני במרקם התרבותי.

אנחנו אמורים לעמוד על 3 רגליים – תמיכות, דמי חבר אירועים ופעילויות, וחרף הצמצומים אנחנו על רגל אחת.

המנהלים המוסיקאליים הם הדמות המשפיעה, החבורות מקשיבות ונענות, הבעיה היא שאיננו מצליחים להעלות את מעורבותם.

בדיקת העומק, רשם העמותות מעכבים את התמיכות.

יש שני אנשים שעוסקים בפילנתרופיה ואחרים מתנדבים שנושאים בעול. אנחנו אחראים לתוצאה.

אבנר בן ארי – ועדת הכספים:

הגענו לנקודה של להיות או לחדול. התקציב בנוי על הכנסות מ:

תמיכות – 150 אלף

דמי חבר – 100 אלף    

פעילויות למעט סובב הים האדום – 100 אלף

בכדי לסיים את השנה צריך 220 אלף ₪

תמיכות – לא הסתדרו

דמי חבר – בעייתי

פרויקטים – מובנה ממוסד סביר שנעמוד בזה.

ליאורה –

לא צריך להיכנס למרה שחורה, יש לעבוד על התמיכות. תוספת הכנסות או צמצום פעילות – צמצום זה סגירה.

רפי זליג –

מציע לאחד את הלל ומילה. בתוכן המוסיקאלי הפער קטן, מילה התקדמה והגיעה למצב שלעיתים טוב יותר מהלל.

אריה לבנון –

אנחנו חוזרים לזמנים שניסינו לעשות איגוד אחד. ההבדל הוא ברפרטואר. יש לבדוק מה יקרה מבחינת התמיכות אם יתאחדו הלל ומילה.

יונה פדידה – מי שנמצא פה עושה מי שאינו נמצא הוא הבעיה. מעלה על נס את שיתוף הפעולה שלה עם המנצח.

אבי פיינטוך – באנו בהצעה מפורטת להלל מצאנו אוזן קשבת אך לא התקדמנו כדי מימוש. יתכן שבהלל חוששים מהמהלך. במקביל, קמו מנצחים וזמרים וגילו התנגדות.

יאיר – אנחנו אמורים לעסוק בבעיות הכספיות של מיל"ה.

יגאל – המנצחים הם גוף שיעלה ויוריד.

יש פה בעיה של אגו וחשבונות אישיים.

ועדת המנצחים צריכה להרים את הדגל הזה.

 

דן גנג – למה לגבות דמי חבר?

דמי חבר מעידים על מחויבות, עדיף לגבות יותר באירועים.

  • קודם צריך להבריא את מיל"ה ואחר כך לחשוב על הלל.

  • צריך למצוא נישה ולהתמחות בה.

  • צריך להמתין עד למינוי שר תרבות ולבדוק את המדיניות.

  •  

מנשה לב רן – לא מצליח לשכנע מקהלות. צריך לחשוב על דרכים אחרות. מציע שמיל"ה תרכז את הנסיעות לחול.

אבי פיינטוך –

עשינו נסיון השנה. תמיד יש מישהו שיודע יותר טוב.

טל אברהם רו"ח –

עומדים בפני תקופה קשה. יש חובות, הניהול התקין בסכנה.

יש לנו אישור 46 לתרומות.

רון – אנחנו מתקשים בתזרים המזומנים ובתשלום חובות. בעיקר בגלל היעדר תמיכה ממשרד התרבות ואי גבייה מספקת , אנחנו לא משלמים שכר. בתיה ואני קבלנו מכתבי פיטורין. גם אבי לא מקבל תשלום בגין ההפקות. קיבלנו אישור על ניהול תקין באיחור ויש בעיה בתמיכות.

גייסנו בתיאום היו"ר ויו"ר ועדת כספים את רחלה כמנהלת תפעול והיא העובדת היחידה בשכר, היא מגייסת חבורות למיל"ה ודואגת לגבייה ממוקדת.

כמות הפעילות עצומה, הרבה פרויקטים. ועדת המנצחים איננה פעילה וזאת בעיה מאד גדולה.

לחלק בלתי מבוטל מהמנצחים של מיל"ה יש יכולת אירגונית, הם מסוגלים לארגן אירועים לבד. יתכן שאותם מנצחים חושבים שאינם זקוקים למיל"ה.

דיווח על הפעילויות שהיו ועל העתידיות ובהן סופשבוע מנהלים, בית נגלר, מועדון תרבות ועוד.

יאיר -

ישנם אנשים שמסוגלים ובכל זאת חייבים את הגוף המארגן.

יוני שחם –

מציע לבטל את בית גוברין, אקוסטיקה טובה הרעש נוראי. כל הפעילויות מתרכזות מהמרכז צפונה. מציע את קונסרבטוריון ב"ש. לא היו הופעות באילת.

ווקאלוסיטי הפכה להיות משהו יותר מדי מרכזי במילה למרות שהובטח שלא יעזבו זמרים.

מציע חזרות משותפות.

 

יאיר – מציע פרוייקט, יום המקהלות הבינלאומי.

ליאורה מינקה –

החלק הראשון של הישיבה מדכא. החלק השני – מאיר ומעורר השראה יצירתיות. מוקירה את הפעילות.

על הגישור עם דורון – נתבקשה לבדוק את סגירת הפרשה. כולם סוחבים מטענים. כל צד חושב שהאחר נהג לא כשורה, יש תביעות כספיות.

הכיוון שלנו – לקחת אחריות על אי התקינות, שני הצדדים ייקחו על עצמם לבטל את התביעות הכספיות. בנספח יש התחשבנות שאינה קשורה לתביעה. לפי המלצת הרו"ח יש להשלים משהו כמו חודשיים שכר לזכויות סוציאליות.

אבי פרידמן –

לא פנינו לבוררות שכרוכה בעלויות. מה שיהיה מקובל על הרוב מקובל עליו. הגישור נעשה על ידי אבי שיינמן והוא עומד בפני סיום.

דן גנג –

הודיע על התפטרות מהוועד המנהל בגלל ניגוד אינטרסים. ימשיך לשמש כיועץ לוועד.
 

אושרה אסיפת מליאה ב 3.7.2015 כולל בחירת ועד חדש.