אנדרטת 22

אנדרטת 22

7.7.2016 יום חמישי, ערב בית ליד מפגש של 4 מקהלות.
לפרטים איציק תבור, רונה ענבר – ההרשמה נפתחה.

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com