אנדרטת 22

22.9.2016  חמישי, ערב בית ליד מפגש של 4 מקהלות.
לפרטים איציק תבור, רונה ענבר – ההרשמה נפתחה