הרכבי מיל״ה באולימפיאדת המקהלות בסוצ׳י, רוסיה

11.7.2016

אולימפיאדות המקהלות בסוצ׳י בחסות האינטרקולור