הרכבי מיל״ה באולימפיאדת המקהלות בסוצ׳י, רוסיה

11.7.2016

אולימפיאדות המקהלות בסוצ׳י בחסות האינטרקולור

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com